Sistem ve kablaj tasarımı konusunda başarılı çalışmalara imza atmış olan AYYAZILIM aynı zamanda mevcut olan sistemlerin simülatör tasarımları konusunda da kabiliyet sahibidir. Daha önce yapılmış olan simülatör sistemlerinin uzun yıllar boyunca kullanılmış olması ve günümüzde revizyonlarla tekrar üretilmesinin planlanması AYYAZILIM’ın Simülatör Sistemleri alanındaki başarılarının kanıtı niteliğindedir.

Simülatör Sistemleri Entegrasyonu kapsamında AYYAZILIM tarafından gerçekleştirilmiş projeler

  • Denizaltı Eğitim Simülatörü (Motor odası, GMDSS, ARPA Radar, ECDIS, Ana Köprü simülatörleri)